До уваги отримувачів часткової компенсації процентів за банківськими кредитами позичальників в АР Крим та Севастополі

Повідомляємо, що згідно з:

  • вимогами п. 11 Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. №343, надання часткової компенсації процентів припиняється у разі прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 календарних днів.

За інформацією банків, таке прострочення допущене 120 позичальниками (список №1 додається), що отримали кредити у відділеннях, які були розташовані в АР Крим.

  • договорами про надання часткової компенсації відсотків, укладеними відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 853, передбачено, що ці договори розриваються у разі не виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором протягом трьох місяців.

За інформацією, отриманою від банків, таке прострочення допущене 5 позичальниками (список №2 додається), що отримали кредити у відділеннях, які були розташовані в АР Крим.

Поряд з цим, відповідно до п. 14.2. Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 року N 1636-VII упродовж строку тимчасової окупації внутрішньо переміщена особа  з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим звільняється від обов'язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об'єктом іпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована».